INSTRUIRE DE BAZA

DOBANDIȚI MAI MULTE CUNOȘTINȚE DESPRE THERMOMIX

Pe lângă faptul că vă oferim mii de idei delicioase pentru gătit și copt, dorim să ne asigurăm că toți clienții noștri știu cum să folosească aparatul Thermomix în mod sigur și co-rect. Următoarele pictograme ilustrează toate regulile de si-guranță relevante – fiecare vă este prezentată alături de ex-plicația corespunzătoare. Parcurgeți cele trei secțiuni din In-formații fundamentale despre Thermomix, și anume „Infor-mații fundamentale”, „Utilizare” și „Accesorii”, și aflați totul despre manipularea în siguranță a aparatului dvs. Thermo-mix.

INSTRUIRE DE BAZA

Aspecte de bază privind siguranța

 • Icon food only
  DOAR PENTRU ALIMENTE
  Thermomix este un aparat de gătit, conceput pentru a fi utilizat doar pentru prepararea alimentelor.
 • Icon handle with care
  MANIPULAȚI CU GRIJĂ
  Aveți grijă când gătiți cu Thermomix și asigurați-vă că utilizatorii neexperimentați sunt supravegheați sau instruiți în ceea ce privește folosirea Thermomix. Aveți întotdeauna grijă și fiți atent ca prin preajmă să nu se afle copii atunci când gătiți cu Thermomix.
 • Icon check
  VERIFICAȚI
  Verificați aparatul Thermomix și accesoriile, precum cablul de conectare, bolul de mixare, capacul sau inelul de etanșare a capacului (doar pentru TM31), de fiecare dată înainte de folosire, pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. Folosiți aparatul doar dacă aparatul nu este deteriorat și piesele se montează corect.
 • Icon keep dry
  PĂSTRAȚI CARCASA USCATĂ
  Nu introduceți carcasa aparatului Thermomix în apă. Asigurați-vă că în carcasă nu pătrund apă, lichide sau alimente solde. Curățați aparatul doar cu o cârpă umedă. Deconectați aparatul Thermomix de la sursa de alimentare înainte de curățare.
 • Icon green sealing ring
  FOLOSIȚI INELUL VERDE DE ETANȘARE
  Folosiți întotdeauna aparatul Thermomix TM31 doar cu inelul verde de etanșare montat corect pe capacul bolului de mixare. Dacă nu aveți inel verde de etanșare, puteți comanda unul prin intermediul XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon replace 2 years
  NU UITAȚI SĂ ÎNLOCUIȚI
  Inelul de etanșare (doar pentru TM31) trebuie schimbat la fiecare doi ani sau mai devreme, în caz de deteriorări sau scurgeri. Folosiți doar accesorii Vorwerk Thermomix originale.
 • Icon sharp blades
  LAME ASCUȚITE
  Lamele cuțitului de mixare sunt foarte ascuțite. Țineți cuțitul de mixare doar de partea superioară atunci când îl scoateți sau când îl introduceți din nou. Nu atingeți cuțitul de mixare în timp ce aparatul Thermomix funcționează.
 • Icon right position
  GĂSIȚI POZIȚIA CORECTĂ
  Așezați aparatul Thermomix pe o suprafață curată, solidă, dreaptă și neîncălzită, astfel încât să nu poată aluneca. Asigurați-vă că aparatul Thermomix se află la distanță de o suprafață de gătit, fiindcă poate lua foc dacă este încălzit.
 • Icon it moves
  SE POATE DEPLASA
  Țineți aparatul Thermomix la o distanță suficientă față de marginea suprafeței fiindcă se poate mișca atunci când frământați aluat sau când tocați alimente. Vă rugăm să observați în permanență aparatul în timpul funcționării.

Utilizarea în siguranță

 • Icon sizes
  NU SUPRAUMPLEȚI
  Nu depășiți niciodată marcajele de nivel maxim pentru umplere de pe bolul de mixare, de pe coșul pentru gătire la abur sau de pe vasul Varoma și nu supraumpleți niciodată aparatul Thermomix. Verificați marcajele de nivel maxim pentru umplere de pe bolul de mixare, de fiecare dată după adăugarea ingredientelor. Supraumplerea bolului de mixare, a coșului pentru gătire la abur sau a vasului Varoma afectează funcțiile de siguranță ale Thermomix și poate provoca vătămări corporale grave.
 • Icon boiling hot
  FIERBERE LA TEMPERATURĂ MARE
  Așezați paharul de măsurare în mod corect în orificiul din capacul bolului de mixare, pentru a evita ieșirea de alimente fierbinți. Dacă ies alimente prin această deschidere din capac sau prin alt loc, reduceți imediat viteza și mențineți la viteza „1” timp de cel puțin 3 secunde înainte de a roti în poziția „capac deschis” (doar pentru TM31). Așteptați până la răcire, verificați nivelul de umplere și reduceți dacă este necesar.
 • Icon Thermomix cup
  FOLOSIȚI PAHARUL DE MĂSURARE
  Nu acoperiți orificiul din capacul bolului de măsurare cu altceva decât cu paharul de măsurare conceput pentru aparatul Thermomix și furnizat împreună cu acesta. Nu acoperiți paharul de măsurare; în caz contrar, aburul nu poate ieși, aparatul poate dezvolta presiune în interior și poate provoca vătămări corporale grave.
 • Icon hot accessories
  ACCESORII FIERBINȚI
  Mai multe componente ale Thermomix devin fierbinți sau emană abur fierbinte când sunt încălzite la temperaturi mai mari de 60 °C. Prin urmare, păstrați o anumită distanță și aveți grijă când manipulați obiecte fierbinți. Nu țineți niciodată cu mâna paharul de măsurare atunci când prelucrați alimente la peste 60 °C.
 • Icon steaming hot
  ABUR FIERBINTE
  Aburul fierbinte iese prin părțile laterale și prin partea de sus a capacului Varoma atunci când lucrați cu vasul Varoma. Atingeți doar mânerele de pe părțile laterale ale vasului Varoma. Aburul fierbinte se va ridica în continuare prin orificiul din capacul bolului de mixare, când scoateți întregul accesoriu Varoma.
 • Icon time
  NU VĂ GRĂBIȚI
  Reduceți viteza și așteptați cel puțin 3 secunde, până când alimentele prelucrate nu se mai deplasează. Doar atunci puteți roti comutatorul în poziția „capac deschis” (doar pentru TM31) și apoi deschideți cu atenție capacul.
 • Icon turbo
  FOLOSIȚI MODUL TURBO DOAR PENTRU ALIMENTE RECI
  Folosiți modul Turbo doar pentru a prelucra ingrediente reci. Nu folosiți modul Turbo în timp ce prelucrați alimente fierbinți.
 • Icon speed up
  MĂRIȚI ÎNCET VITEZA
  După ce gătiți la temperaturi ridicate, mixați mărind pas cu pas viteza (doar pentru TM31).
 • Icon speed down
  MICȘORAȚI ÎNCET VITEZA
  După mixare, reduceți progresiv viteza și mențineți viteza „1” timp de cel puțin 3 secunde (doar pentru TM31).

Accesorii

 • Icon green sealing ring
  FOLOSIȚI INELUL VERDE DE ETANȘARE
  Folosiți aparatul Thermomix TM31 doar cu inelul verde de etanșare în capacul bolului de mixare. Dacă nu aveți inel verde de etanșare, puteți comanda unul prin intermediul XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon lock
  BLOCAȚI CORECT
  Asigurați-vă că toate piesele (inclusiv cuțitul de mixare, inelul de etanșare a cuțitului de mixare, baza bolului de mixare, bolul de mixare, capacul bolului de mixare, inelul de etanșare a capacului, paharul de măsurare și vasul Varoma) sunt blocate și poziționate corect conform destinației lor prevăzute.
 • Icon open carefully
  DESCHIDEȚI CU ATENȚIE
  Deschideți cu atenție capacul bolului de mixare - nu încercați niciodată să îl deschideți prin forțare. Pentru TM31: Deschideți capacul doar când alimentele prelucrate nu se mai deplasează, iar selectorul de viteză indică poziția „capac deschis”.
 • Icon
  EVITAȚI FALSURILE
  Folosiți doar piesele sau accesoriile originale furnizate împreună cu aparatul Thermomix și concepute pentru acesta.