APMĀCĪBA PAMATLIETĀS

VAIROJIET SAVAS ZINĀŠANAS PAR THERMOMIX

Līdzās tūkstošiem garšīgu ēdienu ideju mēs vēlamies arī garantēt, ka mūsu klienti prot izmantot Thermomix droši un pareizi. Šīs ikonas attēlo visus būtiskos drošības noteikumus, un katrai esam pievienojuši paskaidrojumu. Klikšķiniet tālāk un izskatiet trīs "Thermomix pamatu" sadaļas – "Pamati", "Izmantošana" un "Piederumi", lai uzzinātu visu informāciju par drošu Thermomix lietošanu.

APMĀCĪBA PAMATLIETĀS

Drošības pamatnoteikumi

 • Icon food only
  TIKAI PĀRTIKAI
  Thermomix ir virtuves ierīce, kuru paredzēts izmantot tikai ēdiena gatavošanai.
 • Icon handle with care
  RĪKOJIETIES UZMANĪGI
  Lietojiet Thermomix uzmanīgi un lietotājiem, kam ir maz pieredzes, sniedziet palīdzību Thermomix lietošanā un uzraugiet viņus. Kad gatavojat ar Thermomix, vienmēr parūpējieties, lai bērni neuzturētos ierīces tuvumā .
 • Icon check
  PĀRBAUDIET
  Katru reizi pirms lietošanas pārbaudiet Thermomix un piederumus, piemēram, savienotājkabeli, maisītāja trauka vāku vai vāka noslēggredzenu (tikai TM31), vai tiem nav bojājumu . Lietojiet tikai tad, ja ierīce nav bojāta un daļas pareizi sader kopā.
 • Icon keep dry
  UZTURIET KORPUSU SAUSU
  Neiegremdējiet Thermomix korpusu ūdenī. Neļaujiet ūdenim, šķidrumam un cietiem produktiem nonākt korpusā. Tīriet korpusu tikai ar mitru drānu. Pirms tīrīšanas atvienojiet Thermomix no elektrības tīkla.
 • Icon green sealing ring
  IZMANTOJIET ZAĻO NOSLĒGGREDZENU
  Ierīci Thermomix TM31 drīkst izmantot tikai ar maisītāja trauka vākā pareizi ievietotu zaļo noslēggredzenu. Ja jums nav zaļā noslēggredzena, varat to pasūtīt šeit: XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon replace 2 years
  NEAIZMIRSTIET NOMAINĪT...
  Noslēggredzens (tikai modelim TM31) ir jānomaina ik pēc diviem gadiem vai agrāk, ja ir novēroti bojājumi vai noplūdes. Izmantojiet tikai oriģinālos Vorwerk Thermomix piederumus!
 • Icon sharp blades
  ASI ASMEŅI!
  Maisītāja naža asmeņi ir ļoti asi. Satveriet tikai maisītāja naža augšējo daļu, kad to noņemat vai ievietojat atpakaļ. Nepieskarieties maisītāja nazim, kamēr Thermomix darbojas.
 • Icon right position
  ATRODIET PAREIZO STĀVOKLI
  Novietojiet Thermomix uz tīras, cietas, līdzenas un neapsildāmas virsmas, lai tas nevarētu slīdēt. Nedrīkst Thermomix novietot blakus plīts virsmai, jo tas var aizdegties, ja tiek karsēts.
 • Icon it moves
  IERĪCE VAR PĀRVIETOTIES...
  Novietojiet Thermomix pietiekami tālu no galda malas, jo, mīcot mīklu un smalcinot produktus, Thermomix var izkustēties. Lūdzu, novērojiet ierīci visu laiku, kamēr tā darbojas!

Droša lietošana

 • Icon sizes
  NEPĀRPILDIET
  Nedrīkst pārsniegt maisītāja trauka, vārīšanas groza vai Varoma maksimālā piepildījuma līmeņa atzīmi, nepārpildiet Thermomix! Katru reizi pēc sastāvdaļu pievienošanas pārbaudiet maisītāja trauka piepildījuma līmeņa atzīmi. Maisītāja trauka, vārīšanas groza vai Varoma pārpildīšana ietekmē Thermomix darbības drošību un var izraisīt nopietnus savainojumus.
 • Icon boiling hot
  VERDOŠS
  Pareizi novietojiet mērkrūzi maisītāja trauka vāka atverē, lai novērstu karsta ēdiena pārplūdi. Ja ēdiens izplūst pa šo vāka atveri vai kur citur, uzreiz samaziniet ātrumu un turiet ātrumā “1” vēl vismaz 3 sekundes, un tikai tad pagrieziet pozīcijā “atvērts” (tikai modelim TM31). Pagaidiet, līdz atdziest, pārbaudiet piepildījuma līmeni un, ja nepieciešams, samaziniet to.
 • Icon Thermomix cup
  LIETOJIET MĒRKRŪZI
  Nepārklājiet atveri maisītāja trauka vākā, tā ir paredzēta mērkrūzei , kas ir izstrādāta tieši priekš Thermomix un tiek piegādāta kopā ar to. Nepārklājiet mērkrūzi, jo tad nevar izplūst tvaiks un rodas spiediens, kas var izraisīt nopietnus savainojumus.
 • Icon hot accessories
  PIEDERUMI UZKARST!
  Vairākas Thermomix daļas sakarst vai izdala karstu tvaiku, ja tiek uzkarsētas līdz temperatūrai pāri 60 °C. Tāpēc, saglabājiet zināmu distanci un rīkojieties piesardzīgi ar karstiem priekšmetiem Nedrīkst turēt mērkrūzi, ja gatavojat kaut ko karstāku par 60 °C.
 • Icon steaming hot
  KARSTS TVAIKS
  Karsts tvaiks izplūst pa sāniem un no Varoma vāka augšas, ja tiek izmantota Varoma. Drīkst pieskarties tikai rokturiem Varoma sānos. Karsts tvaiks turpinās celties caur atveri maisītāja trauka vākā, kad tiek noņemts Varoma piederumu komplekts.
 • Icon time
  NESTEIDZIETIES
  Samaziniet ātrumu un pagaidiet vismaz 3 sekundes, līdz ierīce ar gatavojamiem produktiem apstājas. Tikai tad drīkst pagriezt slēdzi uz stāvokli “vāks atvērts” (tikai modelim TM31) un uzmanīgi atvērt vāku.
 • Icon turbo
  TURBOREŽĪMU IZMANTOJIET TIKAI AUKSTAM ĒDIENAM
  Izmantojiet turborežīmu tikai aukstu produktu pārstrādei. Nelietojiet turborežīmu, gatavojot karstu ēdienu.
 • Icon speed up
  ĀTRUMU PALIELINIET LĒNĀM!
  Pēc gatavošanas augstā temperatūrā, varat blendēt, pakāpeniski palielinot ātrumu (tikai ar modeli TM31).
 • Icon speed down
  PALĒNINIET PAKĀPENISKI!
  Kad blendēšana pabeigta, ātrumu samaziniet pakāpeniski un noturiet ātrumu “1” vēl vismaz 3 sekundes (tikai modelim TM31).

Piederumi

 • Icon green sealing ring
  ZAĻAIS NOSLĒGGREDZENS
  Izmantojiet Thermomis TM31 ar zaļo noslēggredzenu, kas jāievieto maisītāja trauka vākā. Ja jums nav zaļā noslēggredzena, varat to pasūtīt šeit: XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon lock
  PAREIZI NOSLĒDZIET
  Raugieties, lai visas daļas (ieskaitot maisītāja nazi, maisītāja naža noslēggredzenu, maisītāja trauka pamatni, maisītāja trauku, maisītāja trauka vāku, vāka noslēggredzenu, mērkrūzi un Varoma) tiktu pareizi bloķēti un novietoti kā paredzēts.
 • Icon open carefully
  ATVERIET PIESARDZĪGI!
  Maisīšanas trauka vāks jāatver piesardzīgi – neizmantojiet pārmērīgu spēku. Modelim TM31: Atveriet vāku tikai tad, kad pārstrādātie produkti pārstāj kustēties un ātruma selektorpārslēdzis rāda stāvokli “vāks atvērts”.
 • Icon
  NĒ VILTOJUMIEM!
  Izmantojiet tikai oriģinālās daļas un piederumus, kas paredzēti jūsu ierīcei Thermomix.