PAGRINDINIS MOKYMAS

SUŽINOKITE APIE PRIETAISĄ „THERMOMIX“ DAUGIAU

Mes norime jums ne tik pateikti begalę maisto ruošimo idėjų, bet ir pasirūpinti, kad žinotumėte, kaip saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu „Thermomix“. Toliau pateiktomis piktogramomis nurodomos svarbios saugos taisyklės. Prie kiekvienos piktogramos pateiktas paaiškinimas. Iš eilės spustelėkite vieną iš trijų „Thermomix“ pagrindinio mokymo dalių – „Pagrindinės taisyklės“, „Naudojimas“ bei „Priedai“ – ir sužinokite, kaip su „Thermomix“ elgtis saugiai.

PAGRINDINIS MOKYMAS

Pagrindinės saugos taisyklės

 • Icon food only
  TIK MAISTUI RUOŠTI
  „Thermomix™“ yra maisto ruošimo prietaisas ir jis išimtinai skirtas gaminti maistui.
 • Icon handle with care
  ELKITĖS ATSARGIAI
  Gamindami su prietaisu „Thermomix™“ elkitės atsargiai, taip pat pasirūpinkite, kad pirmą kartą prietaisą naudojantys asmenys būtų prižiūrimi arba jiems būtų paaiškinta, kaip „Thermomix™“ naudotis. Visada saugokitės ir pasirūpinkite, kad jums gaminant su „Thermomix™“, vaikai būtų atokiau.
 • Icon check
  PATIKRINKITE
  Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar nepažeistas jūsų prietaisas „Thermomix™“ ir jo priedai, pvz., jungiamasis laidas, maišymo indas, dangtelis arba dangtelio sandarinimo žiedas (tik modeliuose TM31). Naudokite tik tada, jei prietaisas nepažeistas, o dalys tinkamai uždėtos.
 • Icon keep dry
  NEŠLAPINKITE KORPUSO
  Nemerkite „Thermomix™“ korpuso į vandenį. Saugokite, kad į prietaiso korpusą nepatektų vandens ir skysto ar kieto maisto. Korpusą valykite tik drėgna šluoste. Prieš valydami „Thermomix™“, išjunkite jį iš elektros tinklo.
 • Icon green sealing ring
  NAUDOKITE ŽALIĄ SANDARINIMO ŽIEDĄ
  Prietaisą „Thermomix™ TM31“ visada naudokite tik su žalios spalvos sandarinimo žiedu, tinkamai įtvirtintu į maišymo indo dangtelį. Jei žalio sandarinimo žiedo neturite, jį galite užsisakyti per savo klientų aptarnavimo tarnybą.
 • Icon replace 2 years
  NEPAMIRŠKITE PAKEISTI
  Sandarinimo žiedą (tik modeliuose TM31) reikia keisti kas dvejus metus arba greičiau, jei jis pažeistas arba nėra sandarus. Naudokite tik originalius „Vorwerk Thermomix™“ priedus.
 • Icon sharp blades
  AŠTRŪS AŠMENYS
  Maišymo peilių ašmenys yra labai aštrūs. Maišymo peilius išimdami arba juos įdėdami, laikykite tik už viršutinės jų dalies. Nelieskite maišymo peilių prietaisui „Thermomix™“ veikiant.
 • Icon right position
  RASKITE TINKAMĄ VIETĄ
  Prietaisą „Thermomix™“ statykite ant švaraus, tvirto, lygaus ir nekaistančio paviršiaus, kad prietaisas negalėtų nuslysti. „Thermomix™“ statykite kuo toliau nuo viryklės, nes įkaitęs prietaisas gali užsidegti.
 • Icon it moves
  PRIETAISAS GALI JUDĖTI
  „Thermomix™“ laikykite pakankamu atstumu nuo paviršiaus krašto, nes minkydamas tešlą ar smulkindamas maistą prietaisas „Thermomix™“ gali judėti. Visada prietaisą stebėkite jam veikiant.

Saugus naudojimas

 • Icon sizes
  NEPERPILDYKITE
  Niekada neviršykite didžiausio leistino kiekio žymų maišymo inde, krepšelyje virimui ar „Varoma“ inde. Taip pat niekada neperpildykite prietaiso „Thermomix™“. Kiekvieną kartą įdėję ingredientų, patikrinkite maišymo inde esančią didžiausio leistino kiekio žymą. Jei perpildysite maišymo indą, krepšelį virimui ar „Varoma“ indą, tai gali atsiliepti „Thermomix™“ saugos funkcijoms, o dėl to galite rimtai susižeisti.
 • Icon boiling hot
  ITIN KARŠTA
  Matavimo puodelį tinkamai įdėkite į maišymo indo dangtelyje esančią angą, kad karštas maistas neišbėgtų. Jei pro šią angą ar kitą prietaiso vietą tyška maistas, nedelsdami sumažinkite greitį, greičio rankenėlę bent 3 sekundes palaikykite pasuktą į 1 greičio padėtį ir tik tada pasukite į dangtelio atidarymo padėtį (tik modeliuose TM31). Palaukite, kol viskas atvės, patikrinkite didžiausią leistino kiekio žymą ir, jei reikia, nuimkite maisto perviršį.
 • Icon Thermomix cup
  NAUDOKITE MATAVIMO PUODELĮ
  Maišymo indo dangtelyje esančios angos negalima uždengti jokiu kitu daiktu, išskyrus maišymo puodelį, kuris yra specialiai tam sukurtas ir pateikiamas kartu su prietaisu „Thermomix™“. Neuždenkite matavimo puodelio, nes iš prietaiso neišeis garai ir susidarys spaudimas, o jūs dėl to galite rimtai susižeisti.
 • Icon hot accessories
  ĮKAITĘ PRIEDAI
  Prietaisui veikiant aukštesne nei 60 °C temperatūra, kai kurios „Thermomix™“ dalys įkais arba pro jas kils karšti garai, todėl laikykitės atokiau, o liesdami karštus daiktus, būkite itin atsargūs. Maistą ruošdami aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje, niekada nesilieskite prie matavimo puodelio.
 • Icon steaming hot
  KARŠTI GARAI
  Naudojantis „Varoma“ indu, iš šonų ir per indo viršų veržiasi karštas garas. Imkite tik už „Varoma“ indo šonuose esančių rankenėlių. Nuimant visą „Varoma“ indą, garai ir toliau veršis pro maišymo indo dangtelyje esančią angą.
 • Icon time
  NESKUBĖKITE
  Sumažinkite greitį ir palaukite bent 3 sekundes, kol ruošiamas maistas nustos judėti. Tik tada rankenėlę galite pasukti į dangtelio atidarymo padėtį (tik modeliuose TM31) ir atsargiai atidaryti dangtelį.
 • Icon turbo
  „TURBO“ FUNKCIJĄ NAUDOKITE TIK ŠALTAM MAISTUI
  „Turbo“ režimą naudokite tik šaltiems ingredientams apdoroti. „Turbo“ režimo nenaudokite, jei prietaisu ruošiamas karštas maistas.
 • Icon speed up
  GREITĮ DIDINKITE IŠ LĖTO
  Maistą paruošus karštoje temperatūroje, jį trinkite greitį didindami palaipsniui (tik modeliuose TM31).
 • Icon speed down
  GREITĮ MAŽINKITE IŠ LĖTO
  Maistą baigę trinti, greitį palaipsniui sumažinkite ir bent 3 sekundes rankenėlę palaikykite pasuktą į 1 greičio padėtį (tik modeliuose TM31).

Priedai

 • Icon green sealing ring
  NAUDOKITE ŽALIĄ SANDARINIMO ŽIEDĄ
  Prietaisą „Thermomix™“ naudokite tik su žalios spalvos sandarinimo žiedu, tvirtinamu prie maišymo indo dangtelio. Jei žalio sandarinimo žiedo neturite, jį galite užsisakyti per savo klientų aptarnavimo tarnybą.
 • Icon lock
  TINKAMAI UŽFIKSUOKITE
  Patikrinkite, ar visos dalys (įskaitant maišymo peilius, sandarinimo žiedą maišymo peiliams, maišymo indo pagrindą, maišymo indą, maišymo indo dangtelį, dangtelio sandarinimo žiedą, matavimo puodelį ir „Varoma“ indą) yra tinkamai uždėtos ir užfiksuotos.
 • Icon open carefully
  ATSARGIAI ATIDARYKITE
  Maišymo indo dangtelį reikia atidaryti atsargiai. Niekada nebandykite jo atidaryti per jėgą. Modeliams TM31: dangtelį atidarykite tik tada, kai ruošiamas maistas nustojo suktis, o greičio rankenėlė nustatyta į dangtelio atidarymo padėtį.
 • Icon
  NENAUDOKITE PADIRBTŲ DALIŲ
  Naudokite tik originalias dalis ar priedus, pateiktus ir sukurtus naudoti su jūsų prietaisu „Thermomix™“.