ALAPKÉPZÉS

BŐVÍTSE THERMOMIX ISMERETEIT

A több ezer finom főzési és sütési ötlet mellett arról is szeretnénk gondoskodni, hogy ügyfeleink ismerjék a Thermomix készülék biztonságos és megfelelő használatát. A következő képek illusztrálják az összes releváns biztonsági előírást – mindegyik az ahhoz tartozó magyarázattal. Kattintsa végig aThermomix Basics „Az alapok”, „A használat”és „Az alkatrészek”című fejezeteit, és mindent megtud a Thermomix biztonságos kezeléséről.

ALAPKÉPZÉS

A biztonság alapjai

 • Icon food only
  CSAK ÉLELMISZERHEZ
  A Thermomix egy főzőberendezés és csak élelmiszer készítésére használható.
 • Icon handle with care
  HASZNÁLATA ÓVATOSSÁGOT IGÉNYEL
  Legyen óvatos, amikor a Thermomix-szel főz és gondoskodjon arról, hogy a kezdő felhasználók felügyeletet vagy utasítást kapjanak a Thermomix használata során. Mindig legyen körültekintő és tartsa távol a gyermekeket, amikor a Thermomix-szel főz.
 • Icon check
  ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLÉKET
  Minden használat előtt ellenőrizze a Thermomixet és a tartozékokat – például a csatlakozókábelt, a keverőtálat, a fedelet vagy a fedél tömítőgyűrűjét (csak TM31 esetén) – hogy azok sérültek-e. Csak akkor használja, ha a készülék ép és az alkatrészek megfelelően illeszkednek.
 • Icon keep dry
  TARTSA A BURKOLATOT SZÁRAZON
  Tilos a Thermomix burkolatát vízbe meríteni. Gondoskodjon arról, hogy víz, folyadék vagy szilárd élelmiszer ne jusson a burkolatba. A burkolatot csak nedves ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt áramtalanítsa a Thermomix készüléket.
 • Icon green sealing ring
  ZÖLD TÖMÍTŐGYŰRŰT HASZNÁLJON
  A Thermomix TM31 készüléket mindig csak a keverőedény fedélbe megfelelően behelyezett, zöld tömítőgyűrűvel használja. Ha nem rendelkezik zöld tömítőgyűrűvel, akkor itt megrendelheti: XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon replace 2 years
  2 ÉVENTE CSERÉLJE
  A tömítőgyűrűt (csak TM31 esetén) kétévente ki kell cserélni, vagy sérülés és szivárgás esetén hamarabb. Csak eredeti Vorwerk Thermomix alkatrészeket használjon.
 • Icon sharp blades
  ÉLES PENGÉK
  Az univerzális kés pengéi nagyon élesek. Eltávolítás vagy behelyezés során mindig csak a kés felső részét fogja. Tilos a kést megérinteni a Thermomix működése közben.
 • Icon right position
  TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ HELYET
  A Thermomix készüléket tiszta, kemény, egyenes és nem fűtött felületre helyezze, hogy az ne tudjon megcsúszni. Ellenőrizze, hogy a Thermomix távol legyen a tűzhelytől, mert az esetleg meggyulladhat.
 • Icon it moves
  A KÉSZÜLÉK ELMOZDULHAT
  Tartsa a Thermomix készüléket a tartófelület szélétől megfelelő távolságra, mert tészta dagasztása vagy darabolás során a Thermomix elmozdulhat. Kérjük, hogy működés közben mindig tartsa figyelemmel a készüléket.

Biztonságos használat

 • Icon sizes
  TILOS TÚLTÖLTENI
  Tilos túllépni a keverőedényen, a párolókosáron, vagy a Varomán található maximális töltési szint jelölést, és tilos túltölteni a Thermomixet. Hozzávalók betöltése után minden alkalommal ellenőrizze a keverőedény szintjelzését. A keverőedény, a párolókosár, vagy a Varoma túltöltése befolyásolja a Thermomix biztonsági funkcióit és súlyos sérüléseket okozhat.
 • Icon boiling hot
  TŰZFORRÓ
  A mérőpoharat pontosan helyezze a keverőedény fedelének nyílásába, hogy ne fröcskölődjön szét a forró étel. Ha a nyíláson keresztül vagy máshol mégis étel távozik el, akkor azonnal csökkentse a sebességet, majd legalább 3 másodpercig tartsa „1”-es sebességfokozaton, mielőtt a „Nyitás” pozícióra (csak TM31 esetén) állítja. Várjon addig, amíg lehűl, ellenőrizze a feltöltési szintet, és ha szükséges csökkentse a mennyiséget.
 • Icon Thermomix cup
  HASZNÁLJA A MÉRŐPOHARAT
  A keverőedény fedelén található nyílást a Thermomixhez kialakított és ahhoz mellékelt mérőpoháron kívül semmi mással ne takarja le. Tilos lefedni a mérőpoharat, máskülönben a gőz nem tud eltávozni, így a készülék nyomás alá kerülhet, és súlyos sérüléseket okozhat.
 • Icon hot accessories
  FORRÓ ALKATRÉSZEK
  A Thermomix számos alkatrésze felforrósodik, vagy forró gőzt enged ki 60 °C feletti hőmérsékletre történő melegítés során. Ezért tartson bizonyos távolságot és legyen óvatos, amikor forró alkatrészeket kezel. Tilos a mérőpoharat kézzel megtartani, amikor 60 °C -nál melegebb ételt készít.
 • Icon steaming hot
  FORRÓ GŐZ
  Varomával történő működtetés során oldalt és a Varoma fedelének tetején keresztül forró gőz szabadul ki. Csak a Varoma oldalán található fogantyúkat érintse meg. A Varoma eltávolításakor, továbbra is forró gőz távozik a keverőedény fedelének nyílásán keresztül.
 • Icon time
  NE KAPKODJON
  Vegye le a sebességet, és várjon legalább 3 másodpercig, hogy a feldolgozott étel megálljon. Csak ezután forgassa el a kapcsolót a „Nyitott fedél” helyzetbe (csak TM31 esetén), majd óvatosan nyissa ki a fedelet.
 • Icon turbo
  A TURBÓ ÜZEMMÓDOT CSAK HIDEG ÉTEL ESETÉN HASZNÁLJA
  A turbó üzemmódot csak hideg hozzávalók feldolgozása esetén használja. Tilos a turbó üzemmódot forró étel készítése során használni.
 • Icon speed up
  LASSAN GYORSÍTSA FEL
  Magas hőmérsékleten történő főzés után az ételt lépésről-lépésre, a sebesség fokozatos növelésével keverje (csak TM31 esetén).
 • Icon speed down
  LASSAN VEGYE LE A SEBESSÉGET
  Keverés után fokozatosan csökkentse a sebességet és tartsa a sebességet legalább 3 másodpercig „1”-es fokozaton (csak TM31 esetén).

Tartozékok

 • Icon green sealing ring
  HASZNÁLJA A ZÖLD TÖMÍTŐGYŰRŰT
  A Thermomix TM31 készüléket csak úgy használja, hogy a zöld tömítőgyűrű benne van a keverőedény fedelében. Ha nem rendelkezik zöld tömítőgyűrűvel, akkor, itt megrendelheti: XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon lock
  MEGFELELŐEN ZÁRJA LE
  Ellenőrizze, hogy az összes alkatrész – ideértve az univerzális kést, a kés tömítőgyűrűjét, a keverőedény alapját, a keverőedényt, a keverőedény fedelét, a fedél tömítőgyűrűjét, a mérőpoharat és a Varomát – a rendeltetésének megfelelően van csatlakoztatva és felhelyezve.
 • Icon open carefully
  ÓVATOSAN NYISSA KI
  Óvatosan nyissa ki a keverőedény fedelét – tilos erővel megkísérelni kinyitást. A TM31-hez: csak akkor nyissa ki a fedelet, amikor a feldolgozott étel már leállt, és a sebességszabályozó a „Nyitott fedél” pozícióban van.
 • Icon
  KERÜLJE A HAMISÍTVÁNYOKAT
  Csak a Thermomixhez mellékelt és ahhoz tervezett eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.