KOOLITUS „PÕHITEAVE”

KASVATAGE OMA TEADMISI THERMOMIXIST

Lisaks sellele, et pakume tuhandeid ideid maitsvate roogade ja küpsetiste jaoks, soovime ka tagada, et meie kliendid teavad, kuidas Thermomixi ohutult ja õigesti kasutada. Alljärgnevad ikoonid tähistavad kõiki asjakohaseid ohutusreegleid, millest igaühele on lisatud ka selgitus. Liikuge läbi „Thermomixi põhiteabe” osade „Põhiteave”, „Kasutamine” ja „Tarvikud” ning õppige selgeks kõik, mida on vaja teada Thermomixi ohutust kasutamisest.

KOOLITUS „PÕHITEAVE”

Ohutuse põhireeglid

 • Icon food only
  AINULT TOIDUVALMISTAMISEKS
  Thermomix on köögiseade, mis on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks.
 • Icon handle with care
  ETTEVAATUST KÄSITSEMISEL
  Thermomixi kasutamisel tuleb olla ettevaatlik ning algajaid Thermomixi kasutajaid tuleb kasutamise juures jälgida või juhendada. Alati tuleb jälgida, et Thermomixi kasutamise ajal poleks lapsed seadmele liiga lähedal.
 • Icon check
  KONTROLLIGE
  Iga kord enne Thermomixi kasutamist tuleb seade ja tarvikud, st toitejuhe, segamisnõu, kaas või kaane tihend (ainult TM31 korral) võimalike kahjustuste suhtes üle kontrollida. Kasutada tohib ainult kahjustusteta seadet, mille osad sobituvad õigesti kokku.
 • Icon keep dry
  HOIDKE KORPUS KUIV
  Thermomixi korpust ei tohi vette kasta. Tagage, et korpuse sisse ei satuks vett, muud vedelikku ega tahket toitu. Kasutage korpuse puhastamiseks ainult niisket lappi. Enne puhastamist tuleb Thermomix elektritoitevõrgust lahti ühendada.
 • Icon green sealing ring
  KASUTAGE ROHELIST TIHENDIT
  Thermomix TM31 kasutamisel peab segamisnõu kaanel alati olema õigesti paigaldatud roheline tihend. Kui teil rohelist tihendit pole, saab seda tellida XXXXXXXXXXXXX kaudu.
 • Icon replace 2 years
  ÄRGE UNUSTAGE ASENDAMIST
  Tihend (ainult TM31 korral) tuleb välja vahetada iga kahe aasta tagant, kahjustuse või lekke korral varem. Kasutage ainult Vorwerk Thermomixi originaaltarvikuid.
 • Icon sharp blades
  TERAVAD TERAD
  Segamisnoa terad on väga teravad. Segamisnoa eemaldamisel ja tagasi paigaldamisel hoidke kinni ainult noa ülaosast. Ärge puudutage töötava Thermomixi segamisnuga.
 • Icon right position
  LEIDKE SEADMELE ÕIGE KOHT
  Asetage Thermomix puhtale, kindlale, tasasele ja mittekuumutatavale pinnale nii, et seade ei saaks libiseda. Tagage, et Thermomix ei asetse pliidi läheduses, sest kuumutamisel võib seade süttida.
 • Icon it moves
  SEADE VÕIB LIIKUDA
  Hoidke Thermomix piisaval kaugusel aluspinna servast, sest taina sõtkumisel või toidu hakkimisel võib Thermomix liikuda. Seadme kasutamise ajal tuleb seda pidevalt jälgida.

Ohutu kasutamine

 • Icon sizes
  MITTE ÜLE TÄITA
  Segamisnõu, haudekorvi ega Varomat ei tohi täita üle maksimaalse täitetaseme tähiste; Thermomixi ei tohi mitte mingil juhul üle täita. Iga kord pärast koostisainete lisamist tuleb kontrollida segamisnõu täitetaseme tähiseid. Segamisnõu, haudekorvi või Varoma ületäitmine kahjustab Thermomixi ohutusfunktsioone ja võib põhjustada raskeid vigastusi.
 • Icon boiling hot
  KUUM TOIT
  Et kuum toit seadmest välja ei pritsiks, tuleb mõõtetops alati õigesti segamisnõu kaaneavasse panna. Kui kaaneavast või mujalt pritsib kuuma toitu, tuleb kiirust viivitamata vähendada ja kasutada vähemalt 3 sekundit kiirust „1” ning alles seejärel keerata lüliti „Kaane avamise” asendisse (ainult TM31 korral). Oodake jahtumiseni, kontrollige täitetaset ja vajadusel vähendage kogust.
 • Icon Thermomix cup
  KASUTAGE MÕÕTETOPSI
  Segamisnõu kaaneava tohib sulgeda ainult selleks ette nähtud mõõtetopsiga, mis on Thermomixiga kaasas. Mõõtetopsi ei tohi kinni katta, muidu ei pääse aur välja, rõhk seadmes võib tõusta ning see võib põhjustada raskeid vigastusi.
 • Icon hot accessories
  KUUMAD TARVIKUD
  Mõned Thermomixi osad võivad kuumeneda, samuti võib kuumutamisel üle 60 °C eralduda kuuma auru. Seepärast tuleb kuumade esemete käsitsemisel olla ettevaatlik ja hoiduda veidi eemale. Kui valmistate toitu kõrgemal temperatuuril kui 60 °C, ei tohi mõõtetopsi puudutada.
 • Icon steaming hot
  KUUM AUR
  Varoma kasutamisel väljub Varoma kaane vahelt ja pealt kuuma auru. Puudutada tohib ainult Varoma külgedel olevaid käepidemeid. Segamisnõu kaaneava kaudu väljub kuuma auru ka siis, kui eemaldatakse Varoma tarvik tervikuna.
 • Icon time
  ÄRGE KIIRUSTAGE
  Vähendage kiirust ja oodake vähemalt 3 sekundit, kuni töödeldud toit seadmes enam ei liigu. Alles siis tohib keerata lüliti „Kaane avamise” asendisse (ainult TM31 korral) ja seejärel kaane ettevaatlikult avada.
 • Icon turbo
  KASUTAGE TURBOREŽIIMI AINULT KÜLMA TOIDU KORRAL
  Kasutage turborežiimi ainult külmade koostisainete töötlemiseks. Ärge kasutage turborežiimi kuuma toidu korral.
 • Icon speed up
  TÕSTKE KIIRUST AEGLASELT
  Kui toitu valmistati kõrgel temperatuuril, tuleb segamiseks tõsta kiirust järkjärgult (ainult TM31 korral).
 • Icon speed down
  LANGETAGE KIIRUST AEGLASELT
  Pärast segamist tuleb kiirust langetada järkjärgult ja hoida vähemalt 3 sekundit kiirusel „1” (ainult TM31 korral).

Tarvikud

 • Icon green sealing ring
  KASUTAGE ROHELIST TIHENDIT
  Thermomix TM31 kasutamisel peab segamisnõu kaanel alati olema õigesti paigaldatud roheline tihend. Kui teil rohelist tihendit pole, saab seda tellida XXXXXXXXXXXXX kaudu.
 • Icon lock
  LUKUSTAGE KORRALIKULT
  Veenduge, et kõik osad (k.a segamisnuga ja selle tihend, segamisnõu ja selle alus, segamisnõu kaas, kaane tihend, mõõtetops ja Varoma) on korralikult lukustunud ja õiges asendis.
 • Icon open carefully
  AVAGE ETTEVAATLIKULT
  Olge segamisnõu kaane avamisel ettevaatlik – ärge kasutage selle avamiseks jõudu. TM31 korral: avage kaas alles siis, kui töödeldud toit seadmes enam ei liigu ja kiiruse valikulüliti on „Kaane avamise” asendis.
 • Icon
  VÄLTIGE VÕLTSINGUID
  Kasutage ainult Thermomixiga kaasasolevaid ja selle jaoks ette nähtud originaalosi ja -tarvikuid.