Basisviden

UDVID DIN THERMOMIX-VIDEN

Foruden at forsyne dig med flere tusinde lækre idéer til madlavning og bagning vil vi også gerne være sikre på, at vores kunder ved, hvordan de bruger Thermomix sikkert og korrekt. Følgende ikoner illustrerer alle de relevante sikkerhedsregler – hver enkelt præsenteres for dig med den tilhørende forklaring. Klik dig igennem de tre Thermomix Basis-afsnit “Basis”, “Brug” og “Tilbehør”, og få alt at vide om sikker håndtering af din Thermomix.

Basics

Grundlæggende sikkerhed

 • Icon food only
  KUN TIL MAD
  Thermomix er et madlavningsapparat, som kun er beregnet til tilberedning af mad.
 • Icon handle with care
  VÆR FORSIGTIG
  Vær forsigtig, når du laver mad med Thermomix, og sørg for, at brugere, som er nybegyndere, overvåges eller lærer at bruge Thermomix. Pas altid på, og sørg for, at der ikke er børn i nærheden under madlavning med Thermomix.
 • Icon check
  UNDERSØG DEN
  Undersøg din Thermomix og tilbehøret, såsom tilslutningsledning, røreskålen, låget eller lågets tætningsliste (kun TM31) for mulige skader før hver brug. Må kun bruges i ubeskadiget tilstand, og hvis delene kan sættes rigtigt sammen.
 • Icon keep dry
  HOLD KABINETTET TØRT
  Nedsænk ikke Thermomix kabinettet i vand. Sørg for, at der ikke trænger vand, væske eller faste fødevarer ind i kabinettet. Gør kun kabinettet rent med en fugtig klud. Thermomix skal frakobles fra el-nettet før rengøring.
 • Icon green sealing ring
  BRUG DEN GRØNNE TÆTNINGSLISTE
  Brug altid kun din Thermomix TM31 med den grønne tætningsliste sat rigtigt i røreskålens låg. Hvis du ikke har en grøn tætningsliste, kan du bestille en gennem XXXXXXXXXXXXX.
 • Icon replace 2 years
  HUSK AT UDSKIFTE
  Tætningslisten (kun TM31) bør udskiftes hvert andet år eller tidligere i tilfælde af skader eller lækage. Brug kun originalt Vorwerk Thermomix tilbehør.
 • Icon sharp blades
  SKARPE BLADE
  Knivenes blade er meget skarpe. Hold kun på øverste del af kniven, når den skal fjernes eller sættes på igen. Rør ikke ved kniven, når Thermomix er i brug.
 • Icon right position
  FIND DEN RIGTIGE PLACERING
  Anbring din Thermomix på en ren, solid, jævn og ikke-opvarmet overflade, så den ikke glider. Sørg for, at Thermomix placeres væk fra kogeplader, da den kan brænde, hvis den opvarmes.
 • Icon it moves
  DEN KAN BEVÆGE SIG
  Hold din Thermomix i tilstrækkelig afstand fra overfladens kant, for når den ælter dej eller hakker madvarer, kan Thermomix bevæge sig. Hold hele tiden øje med maskinen, når den er i brug.

Sikker brug

 • Icon sizes
  MÅ IKKE OVERFYLDES
  Overskrid aldrig angivelserne af det maksimale fyldningsniveau på røreskål, kogeindsats eller Varoma og overfyld aldrig Thermomix. Hold øje med niveaumærkningen på røreskålen hver gang, der tilsættes flere ingredienser. Overfyldning af røreskålen eller Varoma påvirker Thermomix sikkerhedsfunktionerne og kan medføre alvorlige kvæstelser.
 • Icon boiling hot
  KOGENDE VARMT
  Anbring målebægeret korrekt i hullet i røreskålens låg for at undgå, at der slipper varm mad ud. Hvis der kommer mad ud af denne åbning i låget eller andre steder, sænk straks hastigheden og hold den på hastighed "1" i mindst 3 sekunder, før låget drejes til åben stilling (kun TM31). Vent på afkøling, undersøg fyldningsniveauet, og reducer dette efter behov.
 • Icon Thermomix cup
  BRUG MÅLEBÆGERET
  Dæk ikke hullet i røreskålens låg med andet end målebægeret, som er konstrueret til og leveres sammen med din Thermomix. Dæk ikke målebægeret til, for så kan dampen ikke slippe ud, og apparatet kan komme under tryk og forårsage alvorlige kvæstelser.
 • Icon hot accessories
  VARMT TILBEHØR
  Mange af Thermomix delene bliver varme eller udleder varm damp, når de varmes op til temperaturer over 60 °C. Hold derfor en vis afstand, og vær forsigtig ved håndtering af varme genstande. Hold aldrig på målebægeret under tilberedning af mad ved over 60 °C.
 • Icon steaming hot
  DAMPENDE VARMT
  Der slipper varm damp ud fra siderne og oversiden af Varomalåget, når du bruger Varoma. Rør kun ved håndtagene på Varomaens sider. Der vil stadig komme varm damp op gennem hullet i røreskålens låg, når hele Varoma tilbehøret fjernes.
 • Icon time
  TAG DIG GOD TID
  Sæt hastigheden ned, og vent i mindst 3 sekunder, indtil den tilberedte mad er holdt op med at bevæge sig. Først nu må du dreje knappen til indstillingen "låg åbent" (kun TM31), og derefter åbnes låget forsigtigt.
 • Icon turbo
  BRUG KUN TURBO TIL KOLD MAD
  Brug kun turboindstillingen til behandling af kolde ingredienser. Brug ikke turboindstilllingen til behandling af varm mad.
 • Icon speed up
  ØG HASTIGHEDEN LANGSOMT
  Efter at have lavet mad ved høje temperaturer blendes ved gradvist at øge hastigheden trin for trin (kun TM 31).
 • Icon speed down
  SÆNK HASTIGHEDEN LANGSOMT
  Efter at have blendet, sænkes hastigheden gradvist og holdes på hastighed "1" i mindst 3 sekunder (kun TM31).

Tilbehør

 • Icon green sealing ring
  BRUG DEN GRØNNE TÆTNINGSLISTE
  Brug kun din Thermomix TM31 med den grønne tætningsliste sat i røreskålens låg. Hvis du ikke har en grøn tætningsliste, kan du bestille en gennemxxxxxxxxxxxxxx
 • Icon lock
  LÅS RIGTIGT
  Sørg for, at alle dele (herunder kniven, tætningsringen til kniven, røreskålens bund, røreskålen, røreskålens låg, målebæger og Varoma) er korrekt fastlåst og anbragt sådan, som det er meningen.
 • Icon open carefully
  ÅBN FORSIGTIGT
  Røreskålens låg skal åbnes forsigtigt – brug aldrig vold for at åbne det. Til TM31: Låget må kun åbnes, når den behandlede mad er holdt op med at bevæge sig og hastighedsvælgeren peger på indstillingen "låg åbent".
 • Icon
  UNDGÅ KOPIER
  Brug kun originale dele eller tilbehør, som leveres sammen med, og som er konstrueret til din Thermomix.